«

Snarf de los Thundercats

Snarf de los Thundercats

Snarf era la mascota del equipo felino de los Thundercats.